Polityka Prywatności

Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub w chwili zakupu naszych produktów, możemy poprosić o podanie danych osobowych takich jak:
1) imię i nazwisko 2) adres zamieszkania/adres dostawy 3), numer faksu i / lub numer telefonu, 4) adres e-mail (dalej "Dane Osobowe").

Dane osobowe będą przetwarzane przez Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, Polska numer KRS 0000405829 REGON 145923703 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy (zwaną dalej "CCI" ).

CCI będzie przetwarzać Dane Osobowe w celu sprzedaży produktów oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej oraz świadczenia usług w związku ze sprzedanymi produktami.

CCI jest zobowiązana do ochrony Danych Osobowych, oraz ich przetwarzania zgodnie z Ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. Zm.).

Mają Państwo pełne prawo do wglądu do danych osobowych w każdej chwili poprzez złożenie wniosku na formularzu podanym na stronie WWW lub w formie pisemnej na adres siedziby CCI. Maja Państwo prawo do poprawy lub aktualizacji danych osobowych.

CCI nasi przedstawiciele i podwykonawcy mogą przetwarzać Państwa dane w celu realizacji zamówienia i w celu wykonania zamówienia, w zakresie zapytań oraz w celu sporządzenia dokumentacji.

Niektóre obszary w zakresie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez CCI na stronie mogą być świadczone przez osoby trzecie. W takim wypadku, udzielają państwo zgody na przekazanie Danych Osobowych do ww. usługodawców w celu wykonania zamówienia, w zakresie zapytań oraz w celu sporządzenia dokumentacji.

Udzielają Państwo zgodę na przekazanie przez CCI danych osobowych do państwa trzeciego, pod warunkiem, że Państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Po dostarczeniu zgody na formularzu rejestrowym umieszczonym na naszej stronie, CCI będzie mogła się z Państwem skontaktować pod numerem telefonicznym i adresem podanym CCI, i przedstawić Państwu informację handlową na temat produktów sprzedanych

Mogą Państwo również wyrazić zgodę, aby spółka CCI skontaktowała się z Państwem w celu informowania o aktualnej ofercie produktowej oraz o innych usługach lub dostarczyć informacje podmiotom trzecim, w celu przedstawienia aktualnej oferty produktów i usług oraz dostarczenia informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty CCI.